Tools tính kích thước ảnh khi in ảnh

Rửa ảnh gía rẻ xin giới thiệu tools tính kích thước ảnh khi in ảnh I. Tính kích thước file ảnh để in ảnh từ kích cỡ ảnhB1 – Nhập kích cỡ ảnh in bạn muốn tính
DọcNgangChọn đơn vị tính:
xCentimeters Inches
B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)
B3 – Ấn Calculate
B4 – Kết qủa là: bạn cần một tập tin với các kích cỡ tính theo Pixels
PixelsxPixels
II.Tính toán kích thước ảnh có thể in từ số Pixels file ảnhB1 – Nhập kích thước theo pixels
NgangDọc
PixelsxPixels
B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)
B3 – Ấn Calculate
NgangDọc
InchesInches
CentimetersCentimeters
Xem thêm
       DMCA.com Protection Status