Ảnh viền trắng là gì? Tại sao ảnh của bạn khi rửa ra lại có viền trắng

Ảnh viền trắng là gì? Tại sao ảnh của bạn khi rửa ra lại có viền trắng

Bạn có bao giờ thắc mắc, vì sao khi ảnh rửa ra lại có viền trắng? Vậy Ảnh viền trắng là gì? Tại sao ảnh của bạn khi rửa ra lại có viền trắng??

Rửa ảnh giá rẻ xin lấy một hình ảnh minh họa sau để bạn dễ hình dùng vì sao ảnh lại có viền trắng:

Lý do chính là đây, vì do ảnh gốc của bạn có tỉ lệ không đúng chuẩn, do đó, để giữ nguyên tỉ lệ ảnh thì chúng mình đã không crop lại, để cho đúng tỉ lệ ảnh của bạn đã có:).… Xem thêm

DMCA.com Protection Status