Bảng kích thước ảnh thông dụng

Rửa ảnh giá rẻ xin gửi tới quý khách Bảng kích thước ảnh thông dụng và số pixel tương ứng như trong hình sau (quý khách chú ý bảng kích thước them mm và theo pixel 300DPI để có thể biết thông tin kích thước tương ứng)

Bảng kích thước ảnh thông dụng Một số cách gọi khác của các khổ ảnh

Ngoài bảng kích thước ảnh ở trên, một số lab và studio còn có một số cách gọi khác:

  • Cỡ ảnh Cp1(cỡ 10×15) có khổ ảnh thực là: 9.8cmx15.2cm
  • Cỡ ảnh CP2(cỡ 13×18) có khổ ảnh thực là: 12.7cmx17.8cm
  • Cỡ ảnh CP3(cỡ 15×21) có khổ ảnh thực là: 15.2cmx21cm
  • Cỡ ảnh CP4(cỡ 20×25) có khổ ảnh thực là: 20cm x25.4cm
  • Cỡ ảnh CP5 như trên
  • Cỡ ảnh CP6(cỡ 20×30) có khổ ảnh thực là: 19.8cmx30.5cm
  • Cỡ ảnh CP10(25×37) có khổ ảnh thực là: 25.4cmx37.3cm
  • Cỡ ảnh CP12(30×45) có khổ ảnh thực là: 30.5cmx44.4cm
Quý khách xin chú ý các điểm sau:
  • Khái niệm Pixel được gọi tên tiếng Việt là điểm ảnh.
Xem thêm
DMCA.com Protection Status