Bảng kích thước ảnh thông dụng

Bảng kích thước ảnh thông dụng

Rửa ảnh giá rẻ xin thông bảo một số kích thước ảnh thông dụng và số pixel tương ứng như trong hình sau:

Bảng kích thước ảnh thông dụng

kich thuoc anh

Ngoài ra còn một số cách gọi khác:

  • Cp1(cỡ 10×15) khổ ảnh thực là: 9.8cmx15.2cm
  • CP2(cỡ 13×18) nt : 12.7cmx17.8cm
  • CP3(cỡ 15×21) nt :15.2cmx21cm
  • CP4(cỡ 20×25) nt :20cm x25.4cm
  • CP5 như trên
  • CP6(cỡ 20×30) nt :19.8cmx30.5cm
  • CP10(25×37) nt :25.4cmx37.3cm
  • CP12(30×45) nt :30.5cmx44.4cm
      
Chat voi chung toiFacebook Chat
DMCA.com Protection Status