Tools tính kích thước ảnh khi in ảnh

Posted on

Rửa ảnh gía rẻ xin giới thiệu tools tính kích thước ảnh khi in ảnh

I. Tính kích thước file ảnh để in ảnh từ kích cỡ ảnh

B1 – Nhập kích cỡ ảnh in bạn muốn tính

Dọc Ngang Chọn đơn vị tính:
x Centimeters
Inches

B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)

B3 – Ấn Calculate

B4 – Kết qủa là: bạn cần một tập tin với các kích cỡ tính theo Pixels

Pixels x Pixels

II.Tính toán kích thước ảnh có thể in từ số Pixels file ảnh

B1 – Nhập kích thước theo pixels

Ngang Dọc
Pixels x Pixels

B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)

B3 – Ấn Calculate

Ngang Dọc
Inches Inches
Centimeters Centimeters

Comments

comments

1 comment

  1. Pingback: Bảng kích thước ảnh thông dụng

Comments are closed.

DMCA.com Protection Status