Tools tính kích thước ảnh khi in ảnh

Posted on

Rửa ảnh gía rẻ xin giới thiệu tools tính kích thước ảnh khi in ảnh

I. Tính kích thước file ảnh để in ảnh từ kích cỡ ảnh

B1 – Nhập kích cỡ ảnh in bạn muốn tính

DọcNgangChọn đơn vị tính:
xCentimeters
Inches

B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)

B3 – Ấn Calculate

B4 – Kết qủa là: bạn cần một tập tin với các kích cỡ tính theo Pixels

PixelsxPixels

II.Tính toán kích thước ảnh có thể in từ số Pixels file ảnh

B1 – Nhập kích thước theo pixels

NgangDọc
PixelsxPixels

B2 – Nhập độ phân giải (ppi) (tiêu chuẩn in thường khoảng 150-300)

B3 – Ấn Calculate

NgangDọc
InchesInches
CentimetersCentimeters

Comments

comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

       DMCA.com Protection Status