chung tay phong chong dich covid19

Dịch vụ in ảnh khi ảnh hưởng mùa dịch Covid 19?

Posted on

Để đảm bảo chất lượng Dịch vụ in ảnh khi ảnh hưởng mùa dịch Covid 19, chúng tôi cam kết chất lượng dịch in ảnh đảm bảo như sau:

  • Thực hiện dịch vụ in ảnh đúng hạn với khách hàng
  • Thực hiện giữ nguyên chất lượng in ảnh như cam kết dịch vụ
  • Thực hiện giữ nguyên phí giao hàng như cam kết
  • Thực hiện giữ nguyên điều khoản đổi trả trong trường hợp khách hàng phát hiện sai, lỗi trong quá trình thực hiện in ảnh

Ngoài ra, chúng tôi cam kết thêm các điều khoản sau khi mùa dịch Covid 19

  • Nhân viên khi thực hiện giao dịch với khách hàng sẽ đeo khẩu trang
  • Trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại cửa hàng
  • Cố gắng mọi giao dịch thực hiện online
  • Hạn chế tiếp xúc gần với khách hàng khi thực hiện dịch vụ in ảnh

Cám ơn quý khách hàng đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ Dịch vụ in ảnh của chúng tôi mặc dù Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi dịch Codiv 19.

Comments

comments

DMCA.com Protection Status