Kích thước ảnh 2×3, ảnh 3×4, ảnh 4×6, ảnh 6×9, ảnh 9×12 chuẩn là bao nhiêu cm, pixel, inch

Dưới đây là bài viết chi tiết về kích thước chuẩn của các loại ảnh thông dụng như ảnh 2x3cm, ảnh 3x4cm, ảnh 4x6cm, ảnh 6x9cm và ảnh 9x12cm, được quy đổi sang các đơn vị đo lường phổ biến như cm, pixel và inch, căn cứ vào các văn bản luật liên quan.

Kích thước ảnh 2x3, ảnh 3x4, ảnh 4x6, ảnh 6x9, ảnh 9x12

Kích thước ảnh 2×3, ảnh 3×4, ảnh 4×6, ảnh 6×9, ảnh 9×12

I. Giới thiệu

Kích thước của ảnh là một yếu tố quan trọng trong quá trình chụp ảnh và in ảnh. Việc biết kích thước chuẩn của ảnh là cần thiết để đảm bảo tính đồng nhất và đúng quy chuẩn cho các loại ảnh. Theo Quy định về chụp ảnh và cấp giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, ảnh phục vụ cho các giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, căn cước công dân, thẻ học sinh sinh viên và giấy tờ hồ sơ nhân sự cần phải đáp ứng kích thước chuẩn quy định. Các đơn vị đo lường phổ biến cho kích thước ảnh bao gồm cm, pixel và inch.

II. Kích thước ảnh 2x3cm

Theo thông tư số 26/2015/TT-BCA của Bộ Công an về quy định về chụp ảnh và cấp giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, kích thước chuẩn của ảnh hộ chiếu là 2x3cm. Để quy đổi kích thước 2x3cm sang đơn vị đo lường khác, ta có thể sử dụng công thức sau: 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch = 96 pixel. Vì vậy, kích thước 2x3cm tương đương với 0.787 x 1.181 inch hoặc 75.59 x 113.39 pixel.

III. Kích thước ảnh 3x4cm

Theo Thông tư số 01/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định mẫu giấy tờ hành chính và thủ tục cấp giấy tờ hành chính, kích thước chuẩn của ảnh trong giấy tờ hồ sơ nhân sự là 3x4cm. Quy đổi kích thước 3x4cm sang đơn vị đo lường khác, ta có thể sử dụng công thức: 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch = 96 pixel. Vì vậy, kích thước 3x4cm tương đương với 1.181 x 1.574 inch hoặc 113.4 x 115.2 pixel.

IV. Kích thước ảnh 4x6cm

Kích thước chuẩn của ảnh trong hồ sơ xin việc là 4x6cm theo quy định tại Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về việc tuyển dụng và quản lý lao động. Quy đổi kích thước 4x6cm sang đơn vị đo lường khác, ta có thể sử dụng công thức: 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch = 96 pixel. Vì vậy, kích thước 4x6cm tương đương với 1.57 x 2.36 inch hoặc 151.181 x 226.771 pixel.

V. Kích thước ảnh 6x9cm

Ảnh kỷ niệm thường có kích thước 6x9cm. Quy đổi kích thước 6x9cm sang đơn vị đo lường khác, ta có thể sử dụng công thức: 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch = 96 pixel. Vì vậy, kích thước 6x9cm tương đương với 2.36 x 3.54 inch hoặc 226.771 x 340.157 pixel.

VI. Kích thước ảnh 9x12cm

Ảnh phóng to thường có kích thước 9x12cm. Quy đổi kích thước 9x12cm sang đơn vị đo lường khác, ta có thể sử dụng công thức: 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch = 96 pixel. Vì vậy, kích thước 9x12cm tương đương với 3.54 x 4.72 inch hoặc 340.157 x 453.543 pixel.

VII. Bảng so sánh Kích thước ảnh 2×3, 3×4, 4×6, 6×9, 9×12

Dưới đây là bảng so sánh kích thước chuẩn của các loại ảnh thông dụng như 2x3cm, 3x4cm, 4x6cm, 6x9cm và 9x12cm, quy đổi sang các đơn vị đo lường phổ biến như cm, pixel và inch và bao gồm cả mục đích sử dụng của từng loại ảnh:

Kích thước ảnh Kích thước chuẩn (cm) Kích thước chuẩn (inch) Kích thước chuẩn (pixel) Mục đích sử dụng
2x3cm 2 x 3 0.787 x 1.181 75.59 x 113.39 Ảnh hộ chiếu
3x4cm 3 x 4 1.181 x 1.574 113.4 x 115.2 Giấy tờ hồ sơ nhân sự
4x6cm 4 x 6 1.57 x 2.36 151.181 x 226.771 Ảnh chụp kỷ yếu, hình ảnh gia đình
6x9cm 6 x 9 2.36 x 3.54 226.771 x 340.157 Ảnh phóng to, ảnh cắt ghép, hình ảnh nghệ thuật
9x12cm 9 x 12 3.54 x 4.72 340.157 x 453.543 Ảnh phóng to, hình ảnh nghệ thuật

Hi vọng bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh kích thước chuẩn của các loại ảnh thông dụng, quy đổi sang các đơn vị đo lường phổ biến và hiểu rõ hơn về mục đích sử dụng của từng loại ảnh.

VIII. Kết luận

Từ các thông tin trên, ta có thể tổng kết lại kích thước chuẩn của các loại ảnh thông dụng như sau: 2x3cm cho ảnh hộ chiếu, 3x4cm cho các giấy tờ hồ sơ nhân sự, 4x6cm cho hồ sơ xin việc, 6x9cm cho ảnh kỷ niệm và 9x12cm cho ảnh phóng to để trưng bày. Các đơn vị đo lường phổ biến cho kích thước ảnh bao gồm cm, pixel và inch. Việc biết kích thước chuẩn của các loại ảnh sẽ giúp bạn đảm bảo tính đồng nhất và đúng quy chuẩn cho các loại ảnh của mình.

Liên hệ với Điện thoại HotLine: 0966464848/ 0988770866,Email: ruaanhgiare@gmail.com hoặc Skype: ruaanhgiare.vn hoặc facebook

Comments

comments

So sánh giữa kích thước ảnh 13×18 với 10×15, 15×21, 20×25, 30×40
Giới thiệu về công nghệ in ảnh khổ lớn năm 2023
Đóng Giỏ hàng của tôi
Đóng
Đóng
Danh mục