bang gia in nhanh giay C 1

Bảng giá in nhanh giấy COUCHE

Posted on

BẢNG GIÁ IN GIẤY C
Sản phẩmKích thướcSố lượng (Tờ)Đơn giá (VND)
A4 giấy C150 1 mặt20x301-1007000
A4 giấy C150 1 mặt20x30101-3005500
A4 giấy C150 1 mặt20x30301-5004500
A4 giấy C150 1 mặt20x30501-6004000
A4 giấy C150 1 mặt20x30601-7003400
A4 giấy C150 1 mặt20x30701-8003200
A4 giấy C150 1 mặt20x30801-9003000
A4 giấy C150 1 mặt20x30901-15002800
A4 giấy C150 1 mặt20x301501-30002600
A4 giấy C150 1 mặt20x303001-60002560
A4 giấy C150 1 mặt20x306001-100002500
A4 giấy C150 1 mặt20x3010001-150002400
A4 giấy C150 2 mặt20x301-10013000
A4 giấy C150 2 mặt20x30101-30011000
A4 giấy C150 2 mặt20x30301-5009500
A4 giấy C150 2 mặt20x30501-6008000
A4 giấy C150 2 mặt20x30601-7006500
A4 giấy C150 2 mặt20x30701-8006000
A4 giấy C150 2 mặt20x30801-9005500
A4 giấy C150 2 mặt20x30901-15005000
A4 giấy C150 2 mặt20x301501-30004500
A4 giấy C150 2 mặt20x303001-60004200
A4 giấy C150 2 mặt20x306001-100004000
A4 giấy C150 2 mặt20x3010001-150003800
A4 giấy C250 1 mặt20x301-1008000
A4 giấy C250 1 mặt20x30101-3006500
A4 giấy C250 1 mặt20x30301-5005500
A4 giấy C250 1 mặt20x30501-6005000
A4 giấy C250 1 mặt20x30601-7004500
A4 giấy C250 1 mặt20x30701-8004200
A4 giấy C250 1 mặt20x30801-9004000
A4 giấy C250 1 mặt20x30901-15003800
A4 giấy C250 1 mặt20x301501-30003600
A4 giấy C250 1 mặt20x303001-60003560
A4 giấy C250 1 mặt20x306001-100003500
A4 giấy C250 1 mặt20x3010001-150003400
A4 giấy C250 2 mặt20x301-10014000
A4 giấy C250 2 mặt20x30101-30012000
A4 giấy C250 2 mặt20x30301-50010500
A4 giấy C250 2 mặt20x30501-6009500
A4 giấy C250 2 mặt20x30601-7007500
A4 giấy C250 2 mặt20x30701-8007000
A4 giấy C250 2 mặt20x30801-9006500
A4 giấy C250 2 mặt20x30901-15006000
A4 giấy C250 2 mặt20x301501-30005500
A4 giấy C250 2 mặt20x303001-60005200
A4 giấy C250 2 mặt20x306001-100005000
A4 giấy C250 2 mặt20x3010001-150004800
A4 giấy C300 1 mặt20x301-1008500
A4 giấy C300 1 mặt20x30101-3007500
A4 giấy C300 1 mặt20x30301-5006500
A4 giấy C300 1 mặt20x30501-6006000
A4 giấy C300 1 mặt20x30601-7005500
A4 giấy C300 1 mặt20x30701-8005200
A4 giấy C300 1 mặt20x30801-9004500
A4 giấy C300 1 mặt20x30901-15004300
A4 giấy C300 1 mặt20x301501-30004100
A4 giấy C300 1 mặt20x303001-60004060
A4 giấy C300 1 mặt20x306001-100004000
A4 giấy C300 1 mặt20x3010001-150003900
A4 giấy C300 2 mặt20x301-10014500
A4 giấy C300 2 mặt20x30101-30012500
A4 giấy C300 2 mặt20x30301-50011500
A4 giấy C300 2 mặt20x30501-60010500
A4 giấy C300 2 mặt20x30601-7009500
A4 giấy C300 2 mặt20x30701-8008500
A4 giấy C300 2 mặt20x30801-9007500
A4 giấy C300 2 mặt20x30901-15007000
A4 giấy C300 2 mặt20x301501-30006500
A4 giấy C300 2 mặt20x303001-60006000
A4 giấy C300 2 mặt20x306001-100005500
A4 giấy C300 2 mặt20x3010001-150005300
Kích thước khác ghép trên khổ A4, A3 tính ra chi phí dựa trên số lượng thực tế
In 1 tờ 15x21 tính bằng 1 tờ 20x30
Kích thước lớn nhất giấy C 30x108cm
Bảng giá không bao gồm VAT 10%
Ứng dụng: In tờ rơi, thẻ quà tặng, catalogue, photobook, tài liệu, brochure, phiếu giảm giá, postcard, bằng khen…
Số lượng khác liên hệ để có giá
Các sản phẩm in photobook đóng quyển liên hệ để tính giá hoàn thiện
Các sản phẩm cán lụa cộng thêm chi phí cán lụa

Comments

comments

DMCA.com Protection Status